Tao – Pot

Verjetno smo vsi v življenju že doživeli občutek globoke povezanosti z nečem večjim od nas samih. To se pogosto zgodi v naravi, npr. ko ugledamo prečudovit sončni zahod, ki ga ne moremo nikoli opisati z besedami, vendar ga v tistem trenutku lahko občutimo s svojim celotnim bistvom. Podobne občutke lahko tudi doživimo, ko občudujemo umetnost ali pa ko doživimo poseben uvid in razumevanje določene stvari. Prav tako lahko takšno doživetje občutimo v odnosih z drugimi, bodisi ta občutja sproži globoka ljubezen, sočutje ali pa prijateljstvo, ki presega omejitve lastnega jaza. 

Tao – Pot

V vsaki od teh situacij, vsaj v tistem trenutku, presežemo omejitve naše zaznave in razširimo našo realnost. Znajdemo se popolnoma prisotni in doživljamo polno karkoli se tisti trenutek dogaja. Razmejitve med nami in zunanjim svetom popolnoma izginejo. Ta doživetja so redka in se globoko vtisnejo v spomin. V teh redkih trenutkih lahko rečemo, da smo vstopili v krog Tao, to je izkušnja enosti s celotnim svetom. 

Kitajska modrost Taoizma sega več kot pet tisoč let v zgodnjo človeško zgodovino, do tistih ljudi, ki bi jih opisali kot šamane, preroke in zdravilce. Ti moški in ženske so uporabili svoj poseben dar opazovanja in darove intuitivnega spoznavanja, da bi bolje spoznali vesolje in delovanje življenja. Ta proces so poimenovali Tao. Prva dela o taoistični misli najdemo okoli 500 let pred Kristusom, pripisujemo jih legendarnemu Taoističnemu modrecu Lao Tzu-ju, katerega delo Tao Te Ching velja za osnovo Taoistične tradicije. 

 

Beseda Tao ima več pomenov. Primarno se Tao navezuje na Qi, večno silo, ki daje življenje. Tao je vesolje. Je tudi proces po katerem se vesolje ureja. Je vseobsegajoče. Nič ni kar bi obstajalo zunaj Tao. Po besedah Lao Tzu-ja Tao »je mati vseh stvari«. Vse kar zavzame formo, je ekspresija Tao. Vsi mi smo Tao – jaz, ti, ljudje vsepovsod po svetu, Kristjani, Muslimani, ateisti, rastline, živali, kamenje, zrak, slabi ljudje, dobri ljudje – vsi so del te celote. Pod očitnim mnoštvom desettisočih stvari se nahaja globlja enost. 

Bolj enostaven način tega opisa je: vse življenje je neskončna mreža ali morje energije. Tao je energija, ki daje življenje. 

Pot

Taoizem je osnovan na nekaj ključnih konceptih in tako kot katerikoli filozofski pogled, omogoča pot za videnje in razumevanje realnosti. Sama beseda Tao se prevede kot »pot«. Ta pomen obsega tako pot po kateri zaznavamo svet okoli sebe, kot tudi pot po kateri smo v odnosu z življenjem. Način kako razumemo realnost, vpliva na to, kako v tem svetu bivamo in to postane naš odnos do sveta. 

Zgodnji iskalci so ugotovili, da Tao najbolj direktno zaznavamo v naši bližnji okolici, v naravi. S tem ko se ovemo vzorcev in ciklov narave, ko razumemo karakteristike in ustroj delovanja, pridemo do ključnih ugotovitev: življenje je organska celota, mreža vsesplošne povezanosti. Edina konstanta v življenju je sprememba. Znotraj narave obstaja dinamična težnja po ravnovesju. 

Starodavni modreci so prišli do zaključka: ker smo ljudje del Tao, lahko živimo takšna življenja, ki imitirajo ravnovesje in harmonični pretok, ki ga najdemo v naravi enostavno tako, da sledimo principom, ki vodijo delovanje vesolja. Na ta način dosežemo našo rojstno pravico, da se izkusimo kot integrirani in ne več ločeni del kreacije. Tako vstopimo v Tao krog. 

Na ta način Tao daje praktično modrost, kako doseči dobro počutje in pospešeno evolucijo individualne osebnosti. Njegov namen je vedno bil pomagati ljudem občutiti svojo naravo kot neločljiv del kozmosa. Taki koncepti Taoizma služijo kot navodila za doseganje duhovne rasti in transformacije, ki so vezani na vsakodnevno življenje. 

Razširjena zavest

Eden glavnih izzivov pri doseganju enosti z vesoljem je naša človeška zavest. Človeška zavest je dvorezni meč. Na eni strani ima sposobnost ločiti, razdeliti in oceniti. Medtem ko nam to omogoča razumeti svet in ga tudi prilagoditi našim interesom, pa nas na drugi strani ravno ta zmožnost separacije zares ločuje tudi od sveta in občutka enosti s kozmosom. Ta ločnica je pogosto tako močna, da nas ne loči le od sveta, temveč tudi od nas samih. 

Posledice takšnega dojemanja sveta so vidne vsepovsod v sodobnem svetu, kamorkoli se ozremo. Ko smo popolnoma ločeni od sveta, vidimo le sebe in svoje potrebe. Zato smo sposobni uničevati in onesnaževati naše okolje, zastrupljati reke in morja, onesnaževati zrak itd. Na osebnostnem nivoju to počnemo s kritiko, nesramnostjo, nerazumevanjem drugih ljudi. Na povsem osebnem nivoju pa se to odraza, kako ravnamo s svojim lastnim telesom. Če bi resnično čutili svoje telo kot del sebe, potem ga nikakor nebi mogli zastrupljati s slabo hrano, alkoholom, cigaretami itd. Prav tako kot nebi mogli uničevati okolje, če bi z njim čutili neločljivo povezanost. 

Naša zavest, kot del energije, kot del Tao, se lahko dojema tudi kot integriran del celote. Občutek enosti in celostnosti nam omogoča, da delujemo na način, ki spodbuja ravnovesje in harmonijo , notranje kot tudi širše. Ko to enkrat opazimo, vidimo, da so potrebe drugih in okolja popolnoma enake kot so naše potrebe. Ko naša zavest doseže ta nivo, naravno postanemo del Tao kroga. 

Tao vsakodnevnega življenja

Taoistični nauki so namenjeni, da jih uporabimo kot vodilo v vsakodnevnem življenju. Njihova najvišja vrednost leži v tem, da nas usmerjajo na poti samo odkrivanja, raziskovanja, rasti, ki nas poveže bolj s samim sabo in svetom okoli nas. Besedila Lao Tzu-ja in Chuang Tzu-ja sta odlična svetovalca, kako doseči stanje enotnosti z Tao-m. Morda ima ravno na tem delu Taoizem največjo privlačnost, saj ne samo da predstavlja način povezanosti, harmonije in ravnovesja, njegova pot je tudi naravna in povsem preprosta. 

Vsi doživljajmo stres in težave v življenju. Ko se soočamo s preizkušnjami na osebnem, lokalnem in globalnem nivoju, naravno iščemo rešitve, ki nas bodo popeljale v bolj uravnotežen, harmoničen in zadovoljiv način življenja. S prepoznavanjem in učenjem Tao vzorcev, se lahko počasi uskladimo s kozmičnim pretokom energije. Naučimo se prepustiti naravnemu toku. Čeprav je to proces, ki traja vse življenje, je vsak korak, ki ga naredimo na tej poti, korak bližje naši pravi naravi, bližje Tao poti. Potovanje, ki je dolgo tisoč kilometrov, se začne s prvim korakom.