Qi kot splošni univerzalni koncept – Zemlja / Nebo

0
1031

Qi kot splošni univerzalni koncept. Kaj je qi?

Qi je širok pojem in predstavlja osnovo celotnega univerzuma. Zajema pravzaprav vse v univerzumu, od materije do antimaterije. Zaradi tako široke definicije pojma “qi”, lahko z njim poimenujemo stvarno in kot tudi ne-stvarno. Qi lahko predstavlja kamen ali pa posamezno misel človeka. V vsakdanjem sporazumevanju pa besedo Qi uporabljamo predvsem za opis nevidnih sil, ki povezujejo materijo in so gonilo vsega kar obstaja, tudi tistega kar je mogoče le čutiti, našim očem pa ostaja skrito.

Xing

Vidne in oprijemljive stvari, na primer skale, poimenujemo z besedo Xing. Amorfni oziroma nedoločni, nevidni pojavi kot so veter, vonj, vročina, premikanje ali sreča pa spadajo pod bolj splošen pojem Qi. Iz tega lahko zaključimo, da za sam fizičen obstoj potrebujemo Qi. Qi potrebujemo za gibanje in čutenje, prav tako pa Qi potrebujemo za mišljenje.

Lahko rečemo in poenostavimo, da z besedo Xing poimenujemo vse kar lahko vidimo in štejemo, z besedo Qi pa poimenujemo vse tisto, česar ne moremo videti in šteti. Lahko bi rekli tudi, da z besedo Xing imenujemo vse kar sprva deluje kot stalno in nespremenljivo, čeprav je dejstvo, da nobena stvar ni stalna, temveč se vse ves čas spreminja, ne glede na to kako neopazna je ta sprememba. Spremembe pa povzročajo tisti nevidni dejavniki, ki jih imenujemo Qi.

Qi (Tian Qi), zemeljski Qi (Di Qi) in Qi človeka (Ren Qi)

Tradicionalna kitajska filozofija govori o tem, da so gonilo vesolja tri različne manifestacije Qi-ja. Imenujejo se nebesni Qi (Tian Qi), zemeljski Qi (Di Qi) in Qi človeka (Ren Qi). nebesni Qi predstavlja največjo in najmočnejšo izmed teh treh sil, saj v sebi zajema tudi zemeljski Qi. Zemlja je namreč nebesno telo. Zemeljski Qi je skupek zemljinega magnetnega polja in podzemne vročine, ki naj bi skupaj ustvarila vzorec energijskih poti in področij čez celoten planet. Potresi in delovanje vulkanov so po tej definiciji le ponovno uravnoteženje zemljinega Qi-ja. Z vidika ljudi je nebesni Qi skupek sil, ki vplivajo na Zemljo. Te sile so energija, gravitacija, sončna svetloba, luna in zvezde ter sile, ki urejajo podnebja. Podnebje, kot vse na tem svetu, se ves čas spreminja in niha. Vse vremenske skrajnosti, na primer tornadi ter hudi nalivi, so le izraz ponovnega uravnoteženja nebesnega Qi-ja.

Medsebojno delovanje nebesnega in zemeljskega Qi-ja je vidno vsepovsod. Odraža se v prehudi vročini, ki jo oddaja sonce in v pomanjkanju dežja, zaradi česar nam pridelek ne uspe. Lahko bi rekli, da zemeljski Qi vpija nebesni Qi, ki nanj vpliva.  

Qi človeka (tudi Qi živali) pa je medsebojno povezovanje sil nebesnega in zemeljskega Qi-ja. Qi človeka je vrsta energijskega polja, ki črpa nebesni Qi iz neba in zemeljski Qi iz zemlje. Ravnovesje Qi-ja pri ljudeh je zato močno odvisno od nebeškega in zemeljskega Qi-ja.

Harmonija Qi-ja

Naše usklajevanje s silami ter kroženjem neba in Zemlje, je bistvo daoistične filozofije iz katere se je razvil Qigong.  Daoisti so opazili, da se v naravi ves čas izmenjujeta procesa propadanja in obnovitve. Če pozorno opazujemo naravo, lahko dobimo vpogled v to, kako se narava ves čas spreminja in kako ciklično uravnava svoj Qi. Daoistična filozofija, iz katere izhaja velika večina vzhodne medicine, je pravzaprav razlaga in razumevanje, kako se usklajujemo z okoljem v katerem živimo. Gre za razumevanje, kako vse na tem svetu pravzaprav stremi k temu, da bi dosegli pravi nivo medsebojne odvisnosti.

Povezetek

Iz vsega tega lahko povzamemo, da vadba Qigong vpliva na Qi človeka, ki kroži v našem telesu in umu ter ju poživlja. Qigong usklajuje vstop in izstop nebesnega in zemeljskega Qi-ja ter regulira energijski tok oziroma Qi znotraj nas.

Astrologija in druge oblike vedeževanja, ki jih poznamo, so le poskusi razumevanja in razlage delovanja nebesnega in zemeljskega Qi-ja na Qi človeka. Qigong pa predstavlja poskus ravnanja z zunanjimi silami, ki delujejo tudi znotraj nas samih.