Kaj je Qi? Qi kot življenjska sila

0
1381

Kaj je Qi? Qi kot življenjska sila

Kadar govorimo o našem življenju in zdravju, Qi predstavlja tisto silo, ki nas dela žive in nas na sploh poživlja. Naša vitalnost in živost je torej odsev nivoja in notranje porazdelitve Qi-ja. Če nam primanjuje Qi-ja ali če je njegov tok oviran, nam primanjkuje vitalnosti in takrat lahko zbolimo. Znotraj takšne definicije Qi-ja, lahko Qi poimenujemo tudi kot “življenjsko silo”. Razlika med tistim, kar je živo in tistim, kar ni živo, je torej le prisotnost oziroma odsotnost živosti, ki se v kitajščini imenuje Qi ali Chi.

Zahodni svet razume življenjsko silo kot ezoterični pojav, kot darilo nekih mogočnih sil, ki pa jih sami ne razumemo. Iz tega razloga zahodni svet ni življenjske sile nikoli niti poskušal razumeti bolj natančno. Vzhodni svet pa razume življenjsko silo ter našo energijo in vitalnost bolj zapleteno ter močno povezano s cikli narave.

Za čas našega življenja Qi oziroma živost napolnjuje vsak delček našega telesa. Qi dela vsako našo celico in telesno funkcijo živo. Čeprav celice v našem telesu neprestano odmirajo, nastajajo nove in zdrave celice. Zamenjava starih celic z novimi s starostjo upada in sčasoma nastane premalo novih celic, da bi organi pravilno delovali. Takrat pride do bolezni in čez čas tudi smrti. Več kot je Qi-ja, ki doseže celice, manj bodo celice propadale. Bogato oskrbljene celice z Qi-jem, pomenijo bolj zdrave celice.

Ni pa le pomembna količina QI-ja, ki pride v celice, temveč tudi premikanje Qi-ja po telesu oziroma njegovo kroženje. Vse kar je živo, je namreč dejavno in vse neživo, je nedejavno. V zdravih in živahnih bitjih Qi kroži nemoteno in obilno. Nezdrava bitja pa na drugi strani niso živahna, ker njihov Qi ne kroži gladko.

Vzrok za težave

Običajno pride do težav iz dveh razlogov.

Premalo Qi-ja

Mogoče je, da Qi ni prisoten v zadostnih količinah, da bi ustvaril zadosten zagon za gladko in nemoteno kroženje po telesu. Takrat določeni deli telesa ne dobijo dovolj vitalnosti, v drugih delih pa Qi zastaja in nabirajo se odpadne snovi. To dogajanje lahko primerjamo z nezadostno količino vode iz pipe, ki ne zmore odplakniti odplak iz odtočne cevi.  

Preveč Qi-ja

Drugi razlog pa je lahko prekomerna količina Qi-ja v določenem delu telesa, kar povzroča zastajanje Qi-ja in prekomerno aktivnost. To lahko ponazorimo z ozko cesto, na kateri je preveč avtomobilov. Zaradi prenatrpanosti promet na cesti popolnoma zastane, kar lahko privede do jeze in nestrpnosti voznikov.

Za vzdrževanje zdravega telesa in duha ali za ponovno pridobitev zdravja, je pomembno, da Qi:

  • obnovimo, če je njegova količina nizka;
  • sprostimo, če zastaja;
  • pomirimo, če je preveč aktiven;
  • neprestano in nemoteno kroži po telesu.

Razlogi za neravnovesja v količini Qi-ja in nemoteno kroženje Qi-ja po telesu so raznovrstni. Med pogostejše razloge spadajo motnje vedenja in čustvovanja, šok, huda vročina in mraz, razne okužbe, strupi, slaba prehrana, nesreče, telesni in čustveni stres…

Qi znotraj Qigonga

Pri vseh metodah Qigonga je cilj razviti lasten Qi, da le ta dela kar najučinkoviteje. Kitajska tradicionalna pismenka za Qi () se dobesedno prevede kot “brez ognja”.  To je sprva težko razumeti, vendar je po krajšem razmisleku to  lahko doumeti.

Vsak, ki se ukvarja z vadbo Qigonga želi doseči nemoten tok Qi-ja znotraj svojega telesa, kar preprečuje bolezni notranjih organov. Kadar določen telesni organ prejme neprimerno količino Qi-ja (zlasti preveč), postane preveč aktiven  tako kot je aktiven kot ogenj. To povzroči nepravilno delovanje organa. Zato je namen posameznika, ki se ukvarja s Qigongom doseči stanje brez ognja, torej stanje brez bolezni.

Kasnejša in trenutno sprejeta pismenka za Qi se dobesedno prevede kot zrak ali para(), ki se dviguje iz riža (). To pojasni predstavo, da se Qi, ki kroži po telesu, okrepi z vdihavanjem zraka in prebavljanjem hrane.

Nebesni in zemeljski Qi

Zrak je v tradicionalni kitajski filozofiji pojmovan kot najbolj materialna oblika nebesnega Qi-ja, ki jo človek lahko vsrka. Energija, ki jo dobimo preko hrane, pa je pojmovana kot najbolj materialna oblika zemeljskega Qi-ja, ki nam je na razpolago.

Qigong sistemi, ki poudarjajo dihalne tehnike, želijo izkoristiti nebesni Qi, ki ga v telo prejmemo v obliki kisika. Metode, kot je na primer Taiji Qigong, pa želijo spodbuditi ozemljevanje preko stopal, obenem pa spodbujajo zavestno dihanje. Na ta način posameznik vsrka  v telo tako nebesni kot zemeljski Qi.

Razumevanje, kako se Qi medsebojno povezuje z našim umom in prirojeno močjo telesa, nam pomaga razumeti, zakaj bi morali svoj čas posvetiti krepitvi Qi-ja s pomočjo Qigong vadbe.