So možgani ljudi med seboj povezani? 

To se morda zdi kot nora ideja, toda ali je možno, da naše misli ustvarjajo polja informacij, ki gredo v globalno zavest?

globalna zavest, povezava možganov

Je možno, da naše misli ustvarjajo »miselna polja«, ki so v interakciji z miselnimi polji drugih ljudi? Obstaja pojav v znanosti, ki mu pravimo »večkratni/večhkratni učinek«. Večkratni učinek nastane, ko več ljudi, ki so geografsko izolirani, ob istem času pride do povsem identičnega odkritja. Do leta 1922 je bilo identificiranih 148 večjih znanstvenih odkritij, ki so se zgodili na tak način.

Tukaj je nekaj primerov:

• Evolucija (Darwin in Wallace)
• Infinitezimalni račun – kalkulus (Newton in Leibniz)
• Sončne pege – (4 osebe leta 1611)
• Zakon o ohranjanju energije (4 ljudje leta 1847)
• Parna ladja (4 osebe)
• Teleskop (9 ljudi)
• Termometer (6 ljudi)

 

Ali je res mogoče, da se je vseh 148 večjih odkritij zgodilo ob istem času, ljudem, ki med seboj niso delili idej? Predstavljate si, dva človeka, geografsko popolnoma ločena, ki se ukvarjat z istim problemom ob istem času. Morda so te ljudje ustvarjali miselna polja in med seboj izmenjavali ideje, ne da bi to vedeli? Nekako tako kot izkušnja, ki jo imamo pogosto s prijatelji, ko vemo, kaj bodo rekli, še preden to rečejo. Zavest ni omejena samo na možgane.

Spodaj so slike piramid, ki so jih zgradile tri različne civilizacije, ki so bile geografsko popolnoma ločene. Te civilizacije nikakor niso mogle komunicirati med seboj, vendar so njihove piramide skoraj identične. Je to stvar čistega naključja?

priamide globalna zavest

Vemo, da ima naša zavest energetski učinek na vse stvari v fizičnem svetu (misli/dejanja drugih ljudi, DNK, kvantne objekte, električna vezja, biologijo, itd.), zdi pa se, da je naša povezanost z drugimi več kot samo energetska. Prihaja tudi do prenosa dejanskih informacij. Zdi se, da naše misli ustvarijo nekakšen zemljevid informacij, ki ga pošljejo v polje skupne zavesti, tako da lahko tudi drugi dostopajo do teh informacij.

Vaše misli so več kot samo biološke funkcije in valovi vibracij. So tudi valovi informacij, kar je tudi razlog zakaj ljudje dosežejo boljše  rezultate na testih in celo pri križankah, ko je isti problem rešilo že večje število ljudi prej. To je zato, ker so ljudje, ki so te probleme že rešili, posredovali rešitve v polje globalne zavesti, ki jo vsi delimo.